ραντεβου

Αντιμετωπίζουμε όλες τις παθήσεις του μαστού.

H σωστή και έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος, θα οδηγήσει στη σωστή διαχείριση, στην εφαρμογή της κατάλληλης διερεύνησης και θεραπείας, αλλά και στην αποφυγή ακριβών και περιττών εξετάσεων.
πληροφοριεσ

Υπηρεσίες

Επιγραμματικά, οι υπηρεσίες του ιατρείου είναι οι εξής:

1. Ετήσιος προληπτικός μαστολογικός έλεγχος: ιστορικό, κλινική εξέταση, ηλεκτρονική συνταγογράφηση-παραπεμπτικά εξετάσεων, εργαστηριακή αξιολόγηση (εκτίμηση μαστογραφίας, υπερήχων μαστού ή μαγνητικής).

2. Συμβουλευτική και παρακολούθηση ομάδων υψηλού κινδύνου ( πχ οικογενειακό ιστορικό).

3. Προεγχειρητικές διαδερμικές βιοψίες με βελόνη όταν υπάρχει ένδειξη.

4. Συζήτηση εξατομικευμένων σύγχρονων θεραπευτικών αποφάσεων (tailored therapy) σε συνεργασία με όλους τους ειδικούς μετά από διεπιστημονικό ογκολογικό συμβούλιο (MDT).

5. Θεραπευτική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις παθήσεις του μαστού: Συζήτηση κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας.
Ο κ. Κοντούλης έχει εξειδικευθεί σε όλο το εύρος των χειρουργικών επεμβάσεων στο μαστό με έμφαση στην ογκοπλαστική χειρουργική, τεχνικές βιοψίας φρουρού λεμφαδένα και στοχεύουσας λεμφαδενεκτομής (TAD) στον καρκίνο του μαστού.

6. Μεταθεραπευτική παρακολούθηση (follow-up) στον καρκίνο του μαστού σε συνεργασία με ειδικούς ογκολόγους.

Γενικά, οι παθήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι εξής:

- Καρκίνος του μαστού  
- Μαστίτιδες (περιπορική, κοκκιωματώδης, γαλουχίας)
- Καλοήθεις όγκοι (ιναδενώματα, φυλλοειδείς όγκοι κ.α.)
-Αλλοιώσεις υπό διερεύνηση όπως έκκριμα θηλής, μικροεπασβεστώσεις, αλλοιώσεις υψηλού κινδύνου (Β3)
- Συμβουλευτική γυναικών υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού
- Μεγαλομαστία
προσεγγιση

Ομαδική προσέγγιση

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού απαιτεί διεπιστημονική ομάδα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, συνεργάζομαι με έμπειρους ακτινολόγους μαστού, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, πλαστικούς χειρουργούς, παθολογοανατόμους, γενετιστές και ψυχολόγους. Όλοι μαζί απαρτίζουμε και το Ογκολογικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά περίπτωση για την πιο ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή.
κλειστε ραντεβου

Διάγνωση

Θεραπεία

Χειρουργεία

Διάγνωση

Στις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος, θα οδηγήσει στη σωστή διαχείριση, στην εφαρμογή της κατάλληλης διερεύνησης και θεραπείας, αλλά και στην αποφυγή ακριβών και περιττών εξετάσεων. Για τον λόγο αυτό, καταλήξαμε ότι οι παρακάτω διαδικασίες είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν, προκειμένου ο ιατρός να αποκτήσει εγκαίρως την συνολική εικόνα του προβλήματος.  

  1. Πρώτο βήμα είναι η λήψη ολοκληρωμένου ιστορικού. Αυτό περιλαμβάνει το οικογενειακό και αναπαραγωγικό ιστορικό και το ατομικό αναμνηστικό, δηλαδή συμπτώματά, προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις, την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, καθώς και συνοδές παθήσεις. Επίσης περιλαμβάνει την σκιαγράφηση του μαστολογικού προφίλ της ασθενούς, με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου.
  2. Μετά τη λήψη ιστορικού, ακολουθεί η αξιολόγηση των συμπτωμάτων, μέσω της κλινικής εξέτασης των μαστών, των μασχαλιαίων και των υπερκλείδιων χωρών. Γίνεται έλεγχος των υφιστάμενων απεικονιστικών εξετάσεων (μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, MRI).

  3. Έπειτα, όπου κρίνεται σκόπιμο, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα, παρακέντηση, ή έλεγχος συγκεκριμένων αρτηριών  του θωρακικού τοιχώματος, με doppler.
  4. Η διερεύνηση συνεχίζεται με ειδικές μαστογραφικές λήψεις (εντοπιστικές-μεγεθυντικές), με εξειδικευμένο υπερηχογραφικό έλεγχο (2nd look) ή και με μαγνητική μαστογραφία (MRI)
  5. Τέλος, όταν κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιείται βιοψία δια τέμνουσας βελόνης (Core needle biopsy) ή σπανιότερα λήψη κυτταρολογικού υλικού με λεπτή βελόνη (FNAC).

Θεραπεία

Έχοντας, πλέον, μια συνολική εικόνα του προβλήματος, ο χειρουργός μαστού θα ενημερώσει την ασθενή τη φύση και τη βαρύτητα του. Στην συνέχεια, θα συζητήσει με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, ακτινολόγο μαστού, πλαστικό χειρουργό, γενετιστή, ψυχολόγο κ.α.) το συγκεκριμένο ογκολογικό πρόβλημα με σκοπό να προσφέρει στην ασθενή την πιο κατάλληλη θεραπεία (διεπιστημονική προσέγγιση καρκίνου μαστού).

Ο χειρουργός μαστού οφείλει να δίνει στην ασθενή την πλήρη εικόνα του προβλήματός της και να εξηγήσει τη θεραπευτική αγωγή ή το είδος του χειρουργείου που της προτείνεται. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης με το θεράποντα ιατρό της. 

Επιλογή του πλάνου και διαχείριση του ογκολογικού ασθενούς

Εκεί που ξεχωρίζουμε από τον απλό χειρουργό είναι η ειδική εκπαίδευση και εμπειρία της ομάδας μας και η διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού με σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπειών. Το ογκολογικό συμβούλιο αποφασίζει αν η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργείο, σε χημειοθεραπεία, σε ακτινοθεραπεία ή σε συνδυασμό θεραπευτικών επιλογών.  

Χειρουργεία 

Τα χειρουργεία που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού,  είναι ογκεκτομές-τμηματεκτομές συνήθως με την κατάλληλη ογκοπλαστική τεχνική, μαστεκτομές απλές ή με διατήρηση δέρματος/θηλής, χειρουργεία μασχάλης (βιοψία φρουρού λεμφαδένα/στοχεύουσα λεμφαδενεκτομή/μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός), μίνι-πορεκτομή σε έκκριμα θηλής.

Διαχείριση της μασχάλης στην εποχή μας-less is more

Ένα από τα χειρουργεία που κάνουμε, αφορούν την περιοχή της μασχάλης. Όταν αφαιρούμε χειρουργικά λεμφαδένες, τις περισσότερες φορές πλέον, το κάνουμε στοχευμένα και μόνο σε αυτούς που κρίνεται απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις επιπλοκές των παλαιών τεχνικών που αφαιρούσαν μεγάλο αριθμό ή και όλους τους λεμφαδένες. Συνήθως χρειάζεται βιοψία στον φρουρό λεμφαδένα, δηλαδή αφαίρεση μόνο 1-3 λεμφαδένων, των πρώτων λεμφαδένων που μπορεί να έχουν προσβληθεί από καρκίνο. Ανάλογα με τα ευρήματα, ακολουθεί συγκεκριμένη θεραπεία. Με την καθιέρωση της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου μαστού και τη χρήση ειδικών νέων τεχνικών στοχεύουσας λεμφαδενεκτομής (TAD), μειώνεται ακόμη περισσότερο ο αριθμός  των ασθενών που χρειάζονται αφαίρεση όλων των μασχαλιαίων λεμφαδένων.

Ογκοπλαστική και μαστεκτομή

Η ογκοπλαστική μας δίνει την δυνατότητα να αφαιρέσουμε πλήρως και με ασφάλεια τον καρκίνο του μαστού, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα αλλοιωθεί η μορφή του στήθους. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπλαση του στήθους. Στις μέρες μας, οι μαστεκτομές έχουν μειωθεί κατά 70%, λόγω των ογκοπλαστικών τεχνικών. Στο 80% των περιστατικών με καρκίνο του μαστού, γίνεται χειρουργείο με διατήρηση του μαστού, είτε με ογκεκτομή είτε ογκοπλαστική. Μόνο στο 20% των περιπτώσεων γίνεται μαστεκτομή, όταν ο καρκίνος έχει πολλές εστίες ή είναι εκτεταμένος ή είναι κληρονομικός. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, γίνεται υποδόρια μαστεκτομή και στην συνέχεια αποκατάσταση. 

Μετά την θεραπεία

Νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής της ασθενούς. Μια γυναίκα που επιβιώνει τον καρκίνο του μαστού, θα έχει μια ζωή χωρίς επιπλοκές, και χωρίς να ντρέπεται για το αισθητικό αποτέλεσμα. Δίνουμε μεγάλη βάση στην διαχείριση της ασθενούς μετά το χειρουργείο και αναλαμβάνουμε να την κατευθύνουμε καθ’ όλη την διάρκεια της ζωή της. 

Web Design

Nullam vitae suscipit justo, quis feugiat libs. Quisque condiment felis ligula, sed vehicula enim.
Let's talk

Marketing

Nullam vitae suscipit justo, quis feugiat libs. Quisque condiment felis ligula, sed vehicula enim.
Let's talk

Branding

Nullam vitae suscipit justo, quis feugiat libs. Quisque condiment felis ligula, sed vehicula enim.
Let's talk

Ενημερωνομαι, Προλαμβανω, Δεν φοβαμαι

Ενημερωνομαι, Προλαμβανω, Δεν φοβαμαι

Ενημερωνομαι, Προλαμβανω, Δεν φοβαμαι

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες των Δυτικών χωρών. Είναι μία νόσος, όμως, που μπορεί να θεραπευτεί πλήρως εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί σωστά.
Ενημερωθειτε τωρα
Διαχειριση του ογκολογικου ασθενουσ

Εξατομικευμένη θεραπεία

Η διαχείριση της κάθε πάθησης, και ειδικά του καρκίνου του μαστού, είναι πάντα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς (tailored therapy).

Φροντίζουμε τόσο για την καλύτερη δυνατή θεραπεία, όσο και για ένα αποτέλεσμα που θα είναι αισθητικά αποδεκτό από την ασθενή. Με αυτόν εξασφαλίζεται μια καλή ποιότητα ζωής. 
κλειστε ραντεβου