ραντεβου

Ενδιαφέροντα περιστατικά

Τα χειρουργεία που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού,  είναι ογκοπλαστικές, μαστεκτομές και χειρουργεία μασχάλης. 

Ογκοπλαστική και μαστεκτομή

Η ογκοπλαστική μας δίνει την δυνατότητα να αφαιρέσουμε πλήρως και με ασφάλεια τον καρκίνο του μαστού, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα αλλοιωθεί η μορφή του στήθους. Γίνεται δηλαδή αφαίρεση του όγκου με σύγχρονη διόρθωση του ελλείμματος (κάλυψη της κοιλότητας εκτομής) δηλαδή με ανάπλαση του μαστού. Στις μέρες μας, οι μαστεκτομές έχουν μειωθεί κατά 70%, λόγω των ογκοπλαστικών τεχνικών. Στο 80% των περιστατικών με καρκίνο του μαστού, μπορεί να διατηρηθεί ο μαστός, είτε με κλασική ογκεκτομή είτε με τεχνική ογκοπλαστικής. Μόνο στο 20% των περιπτώσεων γίνεται μαστεκτομή, όταν ο καρκίνος έχει πολλές εστίες μακριά η μια από την άλλη, ή είναι εκτεταμένος ή είναι κληρονομικός. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, συνήθως γίνεται υποδόρια μαστεκτομή και στην συνέχεια αποκατάσταση. 
πορεια

01. Μαστοπλαστικές:

Σπάνιο περιστατικό: μεγάλος όγκος (10 εκ. καλοήθης) σε κορίτσι 13 ετών.

Πρόκειται για σπάνιο περιστατικό. Κορίτσι 13 ετών με φυλλοειδή όγκο 10 εκατοστών, ο οποίος συμπίεζε όλο το δεξί μαστό της, που μόλις άρχισε να αναπτύσσεται. Αφαιρέθηκε με ογκοπλαστική τεχνική (τροποποιημένη Benelli).

Θεραπευτική μαστοπλαστική τύπου Wise pattern σε όγκο στην 7η ώρα του ΑΡ μαστού.

Ασθενής με καρκίνο 4 εκατοστών στο κάτω-έσω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού. Με απλή ογκεκτομή θα παρουσίαζε δυσμορφία, ιδιαίτερα μετά την ακτινοθεραπεία. Υπεβλήθη σε ογκεκτομή με ογκοπλαστική τεχνική: θεραπευτική μαστοπλαστική τύπου Wise pattern, κάνοντας ταυτόχρονα ανόρθωση στον άλλο
μαστό για συμμετρία.

Ασθενής με 2 όγκους στη 10η ώρα-Πλάγια μαστοπλαστική.

2 καρκινικοί όγκοι στο άνω-έξω τεταρτημόριο του δεξιού μαστού (10η ώρα) 2 και 6 εκ μακριά από τη θηλή, οι οποίοι έχουν σημανθεί με συρμάτινους οδηγούς. Αφαίρεση και των 2 όγκων καθώς και βιοψία του φρουρού λεμφαδένα μέσω της ίδιας τομής, με τη βοήθεια ογκοπλαστικής τεχνικής: πλάγια μαστοπλαστική

Ασθενής με 4 εκατοστά όγκο, στη 12η ώρα του δεξιού μαστού.

Πραγματοποιήθηκε εκτομή με περιθηλαία μαστοπλαστική τύπου Round Block.

02. Αποκατάσταση μαστού μετά από αφαίρεση μεγάλων όγκων (perforator flaps).

Οι τεχνικές αποκατάστασης μαστού μετά από αφαίρεση μεγάλων όγκων με τη χρήση κρημνών διατιτραινουσών αρτηριών θωρακικού τοιχώματος έχουν  σώσει ένα σημαντικό αριθμό γυναικών από την εκτέλεση ακρωτηριαστικών μαστεκτομών.

Πλέον, γυναίκες με πολυεστιακό καρκίνο μαστού ή δυσανάλογα μεγάλο μεγέθους όγκου ως προς το μέγεθος του μαστού τους ΄ή με όγκο σε "δύσκολη" τεχνικά θέση (περιοχή ντεκολτέ, κάτω ημιμόριο του μαστού) μπορούν να υποβάλλονται με ογκολογική ασφάλεια σε αισθητικά αποδεκτή χειρουργική επέμβαση ογκεκτομής, δηλαδή με διατήρηση του μαστού.

Οι κρημνοί αποτελούνται μόνο από υποδόριο λίπος.  Είναι μετατοπίσιμοι αγγειακοί κρημνοί δέρματος-λίπους που αρδεύουν την αιμάτωσή τους από διατιτραίνοντες κλάδους της πλάγιας μεσοπλεύριας αρτηρίας (LICAP), της πρόσθιας μεσοπλέυριας αρτηείας (AICAP) ή της θωρακοραχιαίας αρτηρίας (TDAP, thoracodorsal perforator flap).

Ασθενής με καρκίνο 3 εκατοστών στην 6η ώρα του αριστερού μαστού.

Ασθενής με καρκίνο 3 εκατοστών στην 6 η ώρα του αριστερού μαστού. Απλή ογκεκτομή θα προκαλούσε δυσμορφία δίκην ράμφους πτηνού, ιδιαίτερα μετά από την ακτινοθεραπεία. Υπεβλήθη σε ογκοπλαστική τύπου AICAP με ευρεία τμηματεκτομή και αποκατάσταση του ελλείμματος (κοιλότητα εκτομής). Χρησιμοποιήθηκε αγγειακός κρημνός υποδόριου λίπους του θωρακικού τοιχώματος. Η αιμάτωσή του κρημνού διατηρήθηκε από διατιτραίνοντες κλάδους της πρόσθιας μεσοπλεύριας αρτηρίας.

Mεγάλος όγκος στη 10η ώρα το δεξιού μαστού.

Ασθενής με μεγάλο όγκο στη 10 η ώρα το δεξιού μαστού. Πραγματοποιήθηκε ογκοπλαστική τεχνική αντικατάστασης όγκου με δημιουργία κρημνών, έπειτα από μεγάλη επέμβαση αφαίρεσης όγκου(>20% του μαστού).

Mεγάλος όγκος (4 εκ ) στην 7-8 η ώρα του δεξιού μαστού.

Ασθενής με μεγάλο όγκο 4 εκατοστών, στην 7 η - 8 η ώρα του δεξιού μαστού. Πραγματοποιήθηκε ογκοπλαστική τεχνική αντικατάστασης όγκου με δημιουργία κρημνών, έπειτα από μεγάλη επέμβαση αφαίρεσης όγκου(>20% του μαστού).

"Ευχαριστώ τον κ. Κοντούλη για όλα! Όποιος τον γνωρίσει από κοντά, θα καταλάβει ότι δεν είναι απλά ένας γιατρός, αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωπος! Και  στη δική μου περίπτωση ένας καλός φίλος!!! Ευχαριστώ από καρδιάς!!"

Πόπη

Marvel Studios

"Εξαιρετικός γιατρός μα πανω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα για κάθε γυναίκα πριν ακόμα νοσήσει."

Γεωργία

Pixar Studios

"Όποιος βρεθεί στη θέση μου (δεν το εύχομαι σε κανένα) θα καταλάβει τι σημαίνει γιατρός και κυρίως Άνθρωπος! "

Σοφία

WALT DISNEY

"Κορυφαίος γιατρός μα πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ."

Τάνια

Pixar Studios

Ενημερωνομαι, Προλαμβανω, Δεν φοβαμαι

Ενημερωνομαι, Προλαμβανω, Δεν φοβαμαι

Ενημερωνομαι, Προλαμβανω, Δεν φοβαμαι

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες των Δυτικών χωρών. Είναι μία νόσος, όμως, που μπορεί να θεραπευτεί πλήρως εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί σωστά.
Ενημερωθειτε τωρα